OBS!

Värdekåpen på bilden är nya.
Det är skåpet till vänster som är är III-40.