Säkerhetsprodukter

 

Kassaskåp - Vapenskåp - Dokumentskåp - Säkerhetsskåp - Värdeskåp - Nyckelskåp - Medicinskåp - Vertikalskåp - Valvdörrar - Sedelboxar - Serverskåp - Begagnade kassaskåp


Startsida
Värdeskåp, deponeringsskåp och sedelboxar
Dynamitskåp
Dokumentskåp, arkivskåp, vertikalskåp, lateralskåp. Både brand- och inbrottsklassat.
Kassaskåp
Säkerhetsskåp
Nyckelskåp, klassade enligt SS3492.
Medicinskåp, klassade enligt SS3492 och stöldfördröjande.
Serverskåp och datamediaskyddsskåp.
Vapenskåp klassade enligt SS3492.
Begagnade kassaskåp, allt från begagnat, demoexemplar till utgående modeller.
Valvdörrar
Småskåp
Beskrivning av olika kassaskåpsmodeller, användningsområden och de olika klassningsnormerna.
Köpvillkor
Erbjudanden


   DeSec AB
   Gästgivarevägen 3F
   713 72 Gyttorp

   Tel:070-649 35 35
  
E-post

 

      Skåpguiden

 

Skåpguiden som hjälper dig till rätt brand- och stöldskydd utifrån dina önskemål och ditt försäkringsbolags krav.

 

 

VÄRDESKÅP

Värdeförvaringsenhet för förvaring av kontanter, värdeföremål och värdehandlingar mot inbrott. Vissa värdeskåp kan även vara brandklassade.

 

EN 1143-1 och EN 1143-2 är de nya europastandarderna. Exempel: Grade 0, I, II, III osv. Grade klassade värdeskåp som väger under 1 000 kg ska förankras.

SS 3150 och INSTA 610 med poäng efter ökad skyddsklass exempel: 40, 50, 60 osv.

SS 3000 exempel: Poäng i intervaller 60-80, 100-120, 140-180.

V-klassning från 1958, exempel: V1, V2, V2S och V3.

 

Värdeskåpets grade/klass/poäng avgör vilka värden som får förvaras i värdeskåpen och vilka försäkringsbelopp som gäller. Se Sveriges Försäkringsförbunds folder ”Rekommenderade beloppsgränser för värdeskåp”. Med larmade värdeskåp kan beloppen fördubblas. För exakt information, kontakta Ditt försäkringsbolag.

 

 

DEPONERINGSSKÅP (REDOVISNINGSSKÅP)

Deponeringsskåp för deponering av kontanter, nycklar mm.

EN 1143-2 är den nya europastandarden för deponeringsskåp men vissa modeller utan klassning har i regel en innehållsförsäkring.

 

 

DEPONERINGSBOX/RÅNSKYDDSBOX/SEDELBOX

Låsbar deponeringsbox som placeras under kassan i butiken för att deponera större sedlar. Finns med nyckellås och tidsfördröjning.

 

 

DOKUMENTSKÅP/VERTIKALSKÅP/ARKIVSKÅP

Dokumentskåp och vertikalskåp är förvaringsenheter konstruerade för att skydda dokument och andra handlingar av papper mot brand.

Datamedia får inte förvaras i dokumentskåp utan datamediainsats.

 

Brandklasser

60P, 90P och 120P. Siffrorna står för antalet minuter dokumentskåpet klarar provningen. P står för papper.

I äldre dokumentskåp anges brandskyddet med beteckningarna A60, A90, A120 eller A1, A2, A3 och A4

 

 

 

DATAMEDIASKÅP

Datamediaskåp är förvaringsenheter konstruerade för att skydda datamedia, negativ mm. mot värme, fukt och gaser. Stöldskyddet är på grund av skåpens konstruktion lågt och datamediaskåp bör därför inte användas för förvaring av sekretessbelagda eller stöldbegärliga datamedia.

 

Brandklasser

60DIS och 120DIS är den nya europeiska brandklassningen SS EN1047-1. Det finns även den äldre brandklassningen 60D och 120D.

 

 

DATAMEDIAINSATS

I ett dokumentskåp kan värmeskyddet utökas med en datamediainsats som fungerar som tilläggsisolering och ger då samma skydd som ett datamediaskåp.

 

 

SÄKERHETSSKÅP/VAPENSKÅP

Kraftiga plåtskåp tillverkade i 4 mm stålplåt. Lämpliga för förvaring av vapen, cigaretter, nycklar, mediciner mm. Säkerhetsskåp har ingen brandklassning.

Säkerhetsskåp SS 3492 är godkänt som vapenskåp. Försäkringsbolagen godkänner i regel en kontant förvaring på 1 basbelopp.

Förankring i golv eller vägg är ett krav för vapenskåp som väger under 150 kg men rekommenderas generellt.

 

 

KASSASKÅP SS3493

Samma klassning som säkerhetsskåp (SS3492) men har även brandklassning som ett dokumentskåp.

 

 

STÖLDSKYDDSSKÅP

Är inbrottsklassade i SS 3492 med två nivåer, Stöldskyddsskåp 1 och 2. De har något lägre krav vid det inbrottsforcerande testet än säkerhetsskåp och förekommer både med och utan brandklassning.

Stöldskyddsskåp är inte godkända för värdeförvaring men i vissa fall ingår det en innehållsförsäkring.

 

 

SERVERSKÅP / DATORSKYDDSSKÅP

Inbrottsskyddande skåp för servrar och datorer. Kan vara inbrottsklassade som säkerhetsskåp (SS3492). Har ofta termostatstyrda fläktar och eluttag i skåpet.

 

   
           
   

Startsida

     
           

[Kassaskåp] [Värdeskåp] [Säkerhetsskåp] [Medicinskåp] [Nyckelskåp] [Vapenskåp] [Serverskåp] [Sedelboxar]
[Valvdörrar] [Vertikalskåp] [Begagnade kassaskåp] [Stöldskyddsskåp] [Dokumentskåp]
[Deponeringsskåp] [Dynamitskåp]